«

»

Νοέ 13

Δεκτές και μη δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών

Το Τ.Σ. της ΔΠΕ Χαλκιδικής συνεδρίασε σήμερα στα γραφεία της Διεύθυνσης, ημέρα Δευτέρα 13-11-2023 και ώρα 11.00 π.μ. και ομόφωνα αποφάσισε να κάνει δεκτές τις κάτωθι αιτήσεις Υποψηφίων για θέσεις Προϊσταμένων και Υποδιευθυντή με θητεία στα αντίστοιχα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ  
1 9694/02-11-2023 ΔΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΕΚΤΗ
2 9799/03-11-2023 ΔΣ ΚΡΗΝΗΣ ΔΕΚΤΗ
3 9803/03-11-2023 ΔΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΕΚΤΗ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ  
1. 9698/02-11-2023 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΕΚΤΗ
2. 9759/03-11-2023 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ ΔΕΚΤΗ
3. 9832α/03-11-2023 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΔΕΚΤΗ
4. 9758/03-11-2023 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΕΚΤΗ
5. 9866/06-11-2023 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΔΕΚΤΗ
6. 9933/07-11-2023 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΤΗ

 

Δεν έγιναν δεκτές οι παρακάτω αιτήσεις των Υποψηφίων για θέσεις Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων με θητεία, λόγω έλλειψης του Πιστοποιητικού ΤΠΕ, καθώς αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την επιλογή τους :

1. 9735/02-11-2023 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΗ
2. 9892/06-11-2023 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ -ΚΑΛΥΒΩΝ ΜΗ ΔΕΚΤΗ
3. 9924/07-11-2023 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΗ

 

Σύμφωνα με το Ν. 4823/2021 οι αιτήσεις θεραπείας των ενδιαφερομένων μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά από σήμερα 13-11-2023 έως και Τετάρτη 15-11-2023, στο e-mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής.