«

»

Μαρ 27

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ 27-3

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ.Π.Ε Χαλκιδικής, παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους, την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2022-23 ΝΕΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Επίσης, παρακαλούνται οι αναπληρωτές που θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους στη ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο και να το αποστείλουν στο espa@dipe.chal.sch.gr έως σήμερα,  Δευτέρα  27/03/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση μη αποδοχής πρόσληψης , θα πρέπει να αποσταλεί στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση Υ.Δ. μη αποδοχής.

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

Να σας επισημάνουμε ότι, οι αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού και αναγνώρισης προϋπηρεσίας και  μείωσης ωραρίου, θα πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά και μόνο, από τους αναπληρωτές που πληρούν τα ανάλογα κριτήρια και να αποσταλούν στο κεντρικό mail της Δνσης mail@dipe.chal.sch.gr έτσι ώστε να πάρουν Αριθ. Πρωτοκόλλου .