«

»

Οκτ 07

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για απλή μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ του Δ.Σ Λακκώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ NAPOLI ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+