«

»

Αυγ 26

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΥΣΠΕ 23/26-09-2021

                                         ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ