«

»

Αυγ 25

Νέες αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ

Μετά τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απόσπασης, μπορούν, εάν το επιθυμούν, να καταθέσουν νέα δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Χαλκιδικής, έως 26/08/2021 και ώρα 08:00 π.μ. Τα κενά κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης μπορεί να τροποποιηθούν. Οι αιτήσεις να αποσταλούν στο email της ΔΠΕ.