«

»

Φεβ 22

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2020-2021

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά την αριθμ. 3/22.02.2021 συνεδρίασή του, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2020-2021.