«

»

Μαΐ 21

1. Οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60, ΠΕ70 Γενικής Εκπαίδευσης 2.Οργανικά κενά Β΄ Φάσης και υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης 3. Χρονοδιάγραμμα