«

»

Φεβ 19

Προκήρυξη για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

6ΨΣΛ46ΜΤΛΗ-865 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ)