«

»

Ιάν 08

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ