«

»

Νοέ 25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα του ΔΣ Ορμύλιας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙOY ΟΡΜΥΛΙΑΣ