«

»

Οκτ 09

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΠΕ08

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοι των παρακάτω ειδικοτήτων ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 και ΠΕ08 εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης μέχρι σήμερα Τετάρτη 9-9-19 έως τις 13.00 μ.μ. στη Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

9-10-2019 ΚΕΝΑ ΠΕ08, ΠΕ91,ΠΕ 79