«

»

Σεπ 10

Κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησης έως τις 16:00