«

»

Σεπ 02

Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΗΝΥΜΑ- ΠΔΕΚΜ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ