«

»

Ιούν 29

Δελτίο Τύπου – Νέα καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αρίθμ. Φ.29/4489/ Πολύγυρος 11-06-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2019) με θέμα «Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα(12) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2019»

27.6.19-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛ.-Ψ8ΠΦ4653ΠΣ-ΓΚ3-2