«

»

Ιούν 18

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του ΔΣ Ζερβοχωρίων για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Erasmus +KA 101 ( είδος προγράμματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus