«

»

Ιάν 18

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ84- Ηλεκτρονικών και ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

1057 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Ε.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599