«

»

Ιάν 14

5ος Διαγωνισμός για μαθητές/ μαθήτριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Δημοτικών σχολείων και όλων των τάξεων Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΣΜΕΑΕ της Μακεδονίας και της Θράκης που διοργανώνει το Σωματείο «Οι φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα » και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ( Μακεδονίας – Θράκης) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- σχ. έτος 2018-2019

ΕΞΕ – 3212 – 2019 – 5ος Διαγ. ΠΕ κ ΔΕ Μακεδ. κ Θράκης-Φίλοι Μουσ. Μακεδ. Αγώνα-σχ. έτ

ΣΦΜΜΑ 5ος Διαγων. – ΣΥΝ