«

»

Ιάν 07

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις 8-1-2019 του Δήμου Αριστοτέλη

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει τη διακοπή των μαθημάτων για αύριο 8-1-2019 σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 08-01-2019