«

»

Οκτ 02

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

21869 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΣΥ_ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΣΥ