«

»

Ιούλ 09

Επικαιροποίηση λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής – Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.

  • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ
  • Για τον Πίνακα με τον Ονοματικό Χαρακτηρισμό Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ
  • Για τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Λειτουργικών κενών – Πλεονασμάτων πατήστε εδώ
  • Για τη Δήλωση Τοποθέτησης Υπεράριθμου εκαιδευτικού πατήστε εδώ