«

»

Ιούλ 05

Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής-Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

  • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ
  • Για την Τοποθέτηση των Οργανικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών  μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων πατήστε εδώ
  • Για τους πίνακες των Λειτουργικών Κενών και Υπεραριθμιών πατήστε εδώ
  • Για τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ
  • Για την Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργικής Υπεραριθμίας πατήστε εδώ
  • Για τη Δήλωση τοποθέτησης Υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ
  • Για τη Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ
  • Για το Έντυπο Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής -Τοποθέτησης Αποσπασμένων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ