«

»

Ιούν 08

Δήλωση Τοποθέτησης εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 από μετάταξη σε οργανικά κενά της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

  • Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ
  • Για το έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ
  • Για τον Πίνακα Μορίων ανά ειδικότητα πατήστε εδώ
  • Για τα Οργανικά Κενά ανά ειδικότητα πατήστε εδώ