«

»

Σεπ 04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΨΡΗΗ4653ΠΣ-8ΒΒ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ 2972. τ.Β’

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2017