«

»

Αυγ 29

Ανακοινοποιημένος πίνακας των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 για το σχ. έτος 2017-2018 με μόρια

Στα μόρια των εκπαιδευτικών δεν συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης.

ΟΝΟΜ. ΥΠ. ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 ΜΟΡ