Αρχείο κατηγορίας: Θέματα Διευθυντών

Σεπ 13

Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψήφιων Διευθυντών του Δημ. Σχ. Ν. Σκιώνης της ΠΕ Χαλκιδικής

6931 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Ν. ΣΚΙΩΝΗ_13-09-2017 ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.xlsx

Σεπ 07

ΑΝΑΚ. ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς τον πίνακα των σχολ. μονάδων της προκήρυξης) – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ANAK. ΣΤΟ ΟΡΘΟ – 6289 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2017 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΕΚ 2972. τ.Β’

Σεπ 04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΨΡΗΗ4653ΠΣ-8ΒΒ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΕΚ 2972. τ.Β’ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2017

Αυγ 30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Ν. Σκιώνης της Π.Ε. Χαλκιδικής

6029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αυγ 01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντών του 4/θέσιου Δ.Σ. Νέας Σκιώνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 2017

Ιούλ 31

Υπόδειγμα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής Δ/ντών σχολικών μοναδων Π.Ε. Χαλκιδικής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-1.8.2017

Ιούλ 28

Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝ. ΔΠΕ ΧΑΛ.ΚΗΣ

Ιούλ 24

Πρόσκληση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης των προς πλήρωση θέσεων Διευθυντών των 4/θέσιων και άνω σχολικών μονάδων της Π.Ε. Χαλκιδικής (ν.4473/2017)

6ΙΙΕ4653ΠΣ-060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 2017

Ιούλ 24

Ανακοίνωση πίνακα με τις προς πλήρωση θέσεις Διευθυντών των οργανικά 4/θέσιων και άνω σχολικών μονάδων της Π.Ε. Χαλκιδικής

6ΒΖΚ4653ΠΣ-Λ0Θ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιούλ 24

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΜΟΡΦ. ΤΕΛ. ΕΝ. ΑΞΙΟΛ. ΠΙΝ. 2017_signed

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα