Αρχείο κατηγορίας: Θέματα Διευθυντών

Νοέ 19

Ορισμός Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8696 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-ΩΤΜΦ4653ΠΣ-5ΝΘ

Νοέ 19

Τοποθέτηση Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8695 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-6Ψ2Π4653ΠΣ-6ΚΩ

Νοέ 19

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Χαλκιδικής

8698 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΑΔΑ-ΩΤΗΚ4653ΠΣ-ΩΜΒ

Νοέ 07

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ

Οκτ 19

Προκήρυξη για πλήρωση κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων ΔΠΕ Χαλκιδικής

Ν.-4547 ΦΕΚ-4412 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οκτ 16

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ Για τον Νόμο πατήστε εδώ Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ Για την αίτηση πατήστε εδώ

Οκτ 09

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΜΟΡΦ. ΤΕΛ. ΕΝ. ΑΞΙΟΛ. ΠΙΝ. 2017

Οκτ 03

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της τελικής βαθμολογίας Υποψήφιων Διευθυντών για τη Δ.Σ. Ν. Σκιώνης της ΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_3-10-2017 ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σεπ 22

Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψήφιων Δ/ντών για το Δημοτικό Σχολείο Ν. Σκιώνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σεπ 19

Ανακοίνωση Τελικού Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψήφιων Διευθυντών Δ.Σ. Ν. Σκιώνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_18-09-2017 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα