Αρχείο κατηγορίας: Θέματα Διευθυντών

Ιούλ 31

Υπόδειγμα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής Δ/ντών σχολικών μοναδων Π.Ε. Χαλκιδικής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-1.8.2017

Ιούλ 28

Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝ. ΔΠΕ ΧΑΛ.ΚΗΣ

Ιούλ 24

Πρόσκληση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης των προς πλήρωση θέσεων Διευθυντών των 4/θέσιων και άνω σχολικών μονάδων της Π.Ε. Χαλκιδικής (ν.4473/2017)

6ΙΙΕ4653ΠΣ-060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 2017

Ιούλ 24

Ανακοίνωση πίνακα με τις προς πλήρωση θέσεις Διευθυντών των οργανικά 4/θέσιων και άνω σχολικών μονάδων της Π.Ε. Χαλκιδικής

6ΒΖΚ4653ΠΣ-Λ0Θ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιούλ 24

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΜΟΡΦ. ΤΕΛ. ΕΝ. ΑΞΙΟΛ. ΠΙΝ. 2017_signed

Ιούλ 19

Ανακοινοποίηση στο ορθο – Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της τελικής βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚ.ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΕΛ. ΕΝ. ΑΞΙΟΛ. ΠΙΝ. 2017_signed ΑΝΑΚΟΙΝ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 2017_signed ΕΝΣΤΑΣΗ

Ιούλ 19

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της τελικής βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_19-07-2017 Μοριοδότηση Διευθυντων 2017 ΕΝΣΤΑΣΗ

Ιούλ 18

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Συμβουλίου Επιλογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27.7.2017

Ιούλ 18

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Συμβουλίου Επιλογής

ΠΡΟΣKΛΗΣΗ 24.7.2017

Ιούλ 13

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ – Συμβούλιο Επιλογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα