Αρχείο κατηγορίας: Θέματα Διευθυντών

Οκτ 19

Προκήρυξη για πλήρωση κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων ΔΠΕ Χαλκιδικής

Ν.-4547 ΦΕΚ-4412 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οκτ 16

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ Για τον Νόμο πατήστε εδώ Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ Για την αίτηση πατήστε εδώ

Οκτ 09

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΜΟΡΦ. ΤΕΛ. ΕΝ. ΑΞΙΟΛ. ΠΙΝ. 2017

Οκτ 03

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της τελικής βαθμολογίας Υποψήφιων Διευθυντών για τη Δ.Σ. Ν. Σκιώνης της ΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_3-10-2017 ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σεπ 22

Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψήφιων Δ/ντών για το Δημοτικό Σχολείο Ν. Σκιώνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σεπ 19

Ανακοίνωση Τελικού Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψήφιων Διευθυντών Δ.Σ. Ν. Σκιώνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_18-09-2017 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σεπ 13

Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψήφιων Διευθυντών του Δημ. Σχ. Ν. Σκιώνης της ΠΕ Χαλκιδικής

6931 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Ν. ΣΚΙΩΝΗ_13-09-2017 ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.xlsx

Σεπ 07

ΑΝΑΚ. ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς τον πίνακα των σχολ. μονάδων της προκήρυξης) – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ANAK. ΣΤΟ ΟΡΘΟ – 6289 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2017 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΕΚ 2972. τ.Β’

Σεπ 04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΨΡΗΗ4653ΠΣ-8ΒΒ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΕΚ 2972. τ.Β’ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2017

Αυγ 30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Ν. Σκιώνης της Π.Ε. Χαλκιδικής

6029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα