Αρχείο κατηγορίας: Κατασκήνωση Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

Ιούν 22

Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Σ.Ο.Χ. 1

Ιούν 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά μαθητών από και προς Κατασκήνωση Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαΐ 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μαθητών στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Κατασκήνωσης του ΥΠΠΕΘ στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΟΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2017

Μαΐ 09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κατασκήνωσης του ΥΠΠΕΘ στη Μεταμόρφωση για το καλοκαίρι 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 2017 ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΡΧΗ 2017 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Νοέ 01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών εστίασης για την Κατασκήνωση Μεταμόρφωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιούν 14

Πρόσληψης εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου της Ε.Μ.Κ.Φ. Χαλκιδικής

3929 13-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ -61ΒΒ4653ΠΣ-66Ι

Μαΐ 17

Λειτουργία μαθητικών κατασκηνώσεων στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής – Καλοκαίρι 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΡΧΗ 2016 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2016-17 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΘΕΡΟΣ 2016

Ιούν 30

«Κοινή Υπουργική Απόφαση για Κατασκηνώσεις»

Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009. ΚΥΑ 2014 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ

Ιούν 05

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 2014»

3708 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Μ.Κ.Φ 2014

Ιούν 05

«Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου της Ε.Μ.Κ.Φ. Χαλκιδικής »

Πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής για το καλοκαίρι του 2014. 3707 ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Ε.Μ.Κ.Φ 2014

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα