Αρχείο κατηγορίας: Διοικητικά Θέματα

Μαΐ 07

Τροποποίηση της αρ. 60744/Η/27?05?2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ορισμός μελών του  Περιφερειακού  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Διοικητικού  Προσωπικού  (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)  της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπ/σης  Κεντρικής  Μακεδονίας» 

ΠΥΣΔΙΠ-ΩΕΞΨ465ΦΘ3-Β2Θ

Μαΐ 05

Εγκύκλιος για την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από τις υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 00334

Μαρ 10

«Δυνατότητα απασχόλησης εκπ/κών σε ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία.»

38893_Ε1_09-03-2015

Φεβ 13

«Σφραγίδες Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Σφραγίδες Υπηρεσιών_

Οκτ 14

«Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»

ενημέρωση αρμοδιότητες διευθυντών αδειες εκπαιδευτικών ΦΕΚ_2648_τ.Β

Οκτ 10

«Ρυθμίσεις θεμάτων αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικών τίτλων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών»

αναγνωριση διδακτορικων

Απρ 14

«ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ? ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε._ΜΑΡΤΙΟΣ

Απρ 10

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

καταργηση επικυρωμενων αντιγραφων BIH0X-6YZ KATAΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡ.ΥΠΟΒ.ΠΡΩΤ.ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡ.ΑΝΤΙΓΡ.ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Απρ 10

«Κοινοποίηση του τελικού αλφαβητικού πίνακα των δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσ/νίκης, ΚΕΔΔΥ Ημαθίας, ΚΕΔΔΥ Πιερίας και ΚΕΔΔΥ Χαλκιδικής.»

τελικός πίνακας υποψηφιων ΚΕΔΔΥ

Ιάν 14

«Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής»

έλεγχος νομιμότητας τιτλων σπουδων-προσοντα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 20131217_ 33906_ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εγγραφο του ΥΠΑΙΘ 00532 ΒΛΓΕΧ-363-signed

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα