Αρχείο κατηγορίας: ΠΥΣΠΕ

Σεπ 12

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΜΕΑΕ

Σεπ 12

Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ86

Σεπ 11

Λειτουργικά κενά, κλάδου ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

Σεπ 07

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70

Σεπ 07

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08

Σεπ 07

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ91.01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91

Σεπ 07

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ60 – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Σεπ 07

Τοποθετήσεις ΠΕ60 ΕΑΕ – Παράλληλης στήριξης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ

Σεπ 07

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ05

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05

Σεπ 07

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79.01

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα