Αρχείο κατηγορίας: Ανακοινώσεις

Ιούλ 09

Επικαιροποίηση λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής – Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα με τον Ονοματικό Χαρακτηρισμό Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ Για τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Λειτουργικών κενών – Πλεονασμάτων πατήστε εδώ Για τη Δήλωση Τοποθέτησης Υπεράριθμου εκαιδευτικού πατήστε εδώ

Ιούλ 06

Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Ανακοίνωσης-Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής-Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ- Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

5078-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιούλ 05

Ανακοινοποίση στο Ορθό του Πίνακα Λειτουργικών κενών και Υπεραριθμιών ως προς τον κλάδο ΠΕ70

ΠΙΝ-ΛΕΙΤ.-ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ιούλ 05

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πρόσληψης εποχικού προσωπικού μαθητικής κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

5084-05-07-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2018 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ-ΨΝΗΟ4653ΠΣ-634

Ιούλ 05

Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής-Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για την Τοποθέτηση των Οργανικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών  μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων πατήστε εδώ Για τους πίνακες των Λειτουργικών Κενών και Υπεραριθμιών πατήστε εδώ Για τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ Για την Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργικής Υπεραριθμίας πατήστε εδώ Για τη Δήλωση τοποθέτησης Υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ Για τη Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούλ 05

Ενημέρωση πληρωμών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΕΣΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Ιούλ 03

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής Περιόδου Ιουνίου 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME ΑΔΑ-ΩΩ844653ΠΣ-68Ο

Ιούλ 02

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19.

110303E2_02-07-2018_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩ…

Ιούν 27

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ενστάσεων κ.λ.π. μέσω του ηλ. συστήματος (ΟΠΣΥΔ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΞΕΤΑΣΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣΥΔ

Ιούν 26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό φρεατίων αποχετεύσεων-βόθρου στην μαθητική Κατασκήνωση

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 19. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ εκενωσεισ βοθρου-φρεατιων 14792-25-06-2018-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΟΘΡΩΝ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ME ΑΔΑΜ

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα