«

ΕΞ – 168247 – 2017 – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞ - 168247 - 2017 - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ