«

»

Ιάν 05

Μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ ότι πραγματοποιήθηκε η Μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου από τις 2 Ιανουαρίου σε όλα τα Έργα.