Έντυπα Σχ. έτους 2017-2018

 

Σχ. έτος 2017-2018

Δικαιολογητικά για εκπαιδευτικούς 

 

Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών εκπαιδευτικών        ΑΡΧΕΙΟ

 

Δικαιολογητικά για τις σχολικές μονάδες

 

Παρουσιολόγια                             ΑΡΧΕΙΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ                     ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ            ΟΔΗΓΟΣ         ΑΦΙΣΑ

 

  • Ανάπτυξη για Υποστηρικτικές Δομές             ΕΓΓΡΑΦΟ                   ΑΡΧΕΙΟ            ΑΦΙΣΑ

 

  • ΕΚΟ                                                                  ΕΓΓΡΑΦΟ                    ΑΡΧΕΙΟ              38056_ENTAXH_EYAL_OMADON
  • Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο                              ΕΓΓΡΑΦΟ                     ΑΡΧΕΙΟ             ΑΦΙΣΑ

 

  • Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης           ΕΓΓΡΑΦΟ                     ΑΡΧΕΙΟ              38056_ENISX_PROSXOL_EKPAIDEUSHS

 

  • Εξειδικευμένη ΠΕΠ                                      ΕΓΓΡΑΦΟ                       ΑΡΧΕΙΟ                ΑΦΙΣΑ
  • Εξιδεικευμένη                                               ΕΓΓΡΑΦΟ                       ΑΡΧΕΙΟ               38056_PROGRAM_EXEIDIKEUM_YPOST
  • Εξατομικευμένη                                            ΕΓΓΡΑΦΟ                        ΑΡΧΕΙΟ           38056_PROGR_METRON_EXATOM_YPOS

 

  • Π.Δ.Ε.                                                            ΕΓΓΡΑΦΟ                           ΑΡΧΕΙΟ