Αρχείο ημέρας: 12 Ιουλίου 2018

Ιούλ 12

Λειτουργικά κενά – ομάδες σχολείων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ86 12-7-2018 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ05 & ΠΕ07 12-7-2018

Ιούλ 12

Ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών σε Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ Τ.Ε.

Ιούλ 12

Ανακοίνωση Προσωρινής τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 – Εναπομείναντα λειτουργικά κενά, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ., ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11