Αρχείο ημέρας: 3 Ιουλίου 2018

Ιούλ 03

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής Περιόδου Ιουνίου 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME ΑΔΑ-ΩΩ844653ΠΣ-68Ο