Αρχείο ημέρας: 27 Ιουνίου 2018

Ιούν 27

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ενστάσεων κ.λ.π. μέσω του ηλ. συστήματος (ΟΠΣΥΔ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΞΕΤΑΣΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣΥΔ