Αρχείο ημέρας: 18 Ιουνίου 2018

Ιούν 18

Ανακοίνωση Πρόσληψης 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τις μαθητικές κατασκηνώσεις Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

4593-20-06-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ME ΑΔΑ-6ΥΚΒ4653ΠΣ-ΘΦ8 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ιούν 18

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ