Αρχείο ημέρας: 8 Ιουνίου 2018

Ιούν 08

Δήλωση Τοποθέτησης εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 από μετάταξη σε οργανικά κενά της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ Για το έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ Για τον Πίνακα Μορίων ανά ειδικότητα πατήστε εδώ Για τα Οργανικά Κενά ανά ειδικότητα πατήστε εδώ

Ιούν 08

Ανακοινοποίηση Οριστικών Πινάκων μορίων μετάθεσης για τα Σχ. έτη 2016-2017 και 2017-2018

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Οριστικό Πίνακα Σχ. έτους 2016-2017 πατήστε εδώ Για τον Οριστικό Πίνακα Σχ. έτους 2017-2018 πατήστε εδώ