Αρχείο κατηγορίας: Τοποθετήσεις

Σεπ 13

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Σεπ 13

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Σεπ 12

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΜΕΑΕ

Σεπ 12

Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ86

Σεπ 10

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ86 σχολ. έτους 2018-2019

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86 10-9-18

Σεπ 10

Bελτιώσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Σεπ 07

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70

Σεπ 07

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08

Σεπ 07

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ91.01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91

Σεπ 07

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ60 – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα